Previous
Next
Tin tức sự kiện Tin trung ương Tin Nghệ An Tin khác
Hội nghị đánh giá công tác bảo vệ, phát triển rừng gắn với Chính sách chi trả DVMTR tại huyện Tương Dương
Ngày đăng : 18/05/2017
Ngày 11/5/2017, UBND huyện Tương Dương tổ chức Hội nghị đánh giá công tác bảo vệ, phát triển rừng; triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng và triển khai kế hoạch bảo vệ rừng trong giai đoạn 2017 – 2020 gắn với chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn huyện.
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An tổ chức họp Hội đồng quản lý Quỹ Quý I/2017
Chi bộ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nghệ An tổ chức buổi làm việc với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng
Ký kết hợp đồng ủy thác chi trả tiền dịch vụ môi trường với Nhà máy Thuỷ điện Châu Thắng
Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Nghệ An Thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
Lĩnh vực hoạt động Huy động vốn Đầu tư dự án Sử dụng vốn
Danh mục các hợp đồng ủy thác dịch vụ môi trường rừng được ký kết giữa Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An với các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng từ năm 2012 đến nay
Ngày đăng : 26/06/2014
Sau 05 năm thực thi Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, đã có 15 hợp đồng ủy thác được kí kết giữa đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An từ năm 2012 đến hết năm 2016. Trong đó 10 hợp đồng với các nhà máy thủy điện và 05 hợp đồng với các nhà máy nước sạch.
Hướng dẫn kinh nghiệm Hướng dẫn Kinh nghiệm Hỏi đáp
Quy trình Chi trả dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh Nghệ An
Ngày đăng : 26/06/2014
Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
Quy trình đăng ký, kê khai và ký kết hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng
Thống kê Lượng truy cập
Đang online 2
Hôm nay 136
Số lượng truy cập 165570

VIDEO