Previous
Next
Tin tức sự kiện Tin trung ương Tin Nghệ An Tin khác
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức người lao động năm 2024
Ngày đăng : 09/01/2024
Thực hiện Hướng dẫn liên tịch số 5181/SNN-CĐN của Sở nông nghiệp và PTNT và Công đoàn ngành ngày 25/12/2023 về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị CC,VC, Hội nghị người lao động, ngày 05 tháng 01 năm 2024, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm 2024
Công bố quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý
Hơn 560.000 ha được hỗ trợ từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Nghệ An
Triển khai thực hiện thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giám phát thải khí nhà kính tại Nghệ An.
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý vận hành bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng
Tổ chức tập huấn về công tác tài chính về quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng.
Lĩnh vực hoạt động Huy động vốn Đầu tư dự án Sử dụng vốn
Quan hệ đối tác và mở rộng nguồn thu
Ngày đăng : 26/06/2014
Quỹ đã chủ động rà soát để mở rộng nguồn thu, đặc biệt là các cơ sở sử dụng DVMTR đang triển khai xây dựng để đàm phán ký hợp đồng khi Nhà máy đi vào hoạt động. Kết quả, đến nay Quỹ đã ký 51 hợp đồng ủy thác. Trong đó: Cơ sở sản xuất thủy điện: 22 hợp đồng; Cơ sở sản xuất nước sạch: 13 hợp đồng; Cơ sở sản xuất Công nghiệp: 16 hợp đồng.
Hướng dẫn kinh nghiệm Hướng dẫn Kinh nghiệm Hỏi đáp
Quy trình Chi trả dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh Nghệ An
Ngày đăng : 26/06/2014
Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
Quy trình đăng ký, kê khai và ký kết hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng
Thống kê Lượng truy cập
Đang online 2
Hôm nay 33
Số lượng truy cập 696652

VIDEO