Previous
Next
Tin tức sự kiện Tin trung ương Tin Nghệ An Tin khác
Đại hội Công đoàn cơ sở Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày đăng : 13/03/2023
Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-CĐN ngày 06/6/2022 của Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Nghệ An về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Nghệ An khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Được sự nhất trí của Chi ủy Chi bộ, ngày 10/3/2023, tại hội trường cơ quan, Công đoàn cơ sở Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028.
Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng họp Tổng kết năm 2022 và bàn các nội liên quan đến hoạt động năm 2023
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm 2023
Phát huy vai trò bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trong công tác bảo vệ rừng, cung ứng DVMTR
Chuyển đổi số trong quá trình thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An thông qua sáng kiến kinh nghiệm tại Quỹ bảo vệ và phát triển rừng.
Tập huấn “Thị trường giao dịch các bon nội địa-ETS”
Lĩnh vực hoạt động Huy động vốn Đầu tư dự án Sử dụng vốn
Quan hệ đối tác và mở rộng nguồn thu
Ngày đăng : 26/06/2014
Quỹ đã chủ động rà soát để mở rộng nguồn thu, đặc biệt là các cơ sở sử dụng DVMTR đang triển khai xây dựng để đàm phán ký hợp đồng khi Nhà máy đi vào hoạt động. Kết quả, đến nay Quỹ đã ký 51 hợp đồng ủy thác. Trong đó: Cơ sở sản xuất thủy điện: 22 hợp đồng; Cơ sở sản xuất nước sạch: 13 hợp đồng; Cơ sở sản xuất Công nghiệp: 16 hợp đồng thí điểm.
Hướng dẫn kinh nghiệm Hướng dẫn Kinh nghiệm Hỏi đáp
Quy trình Chi trả dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh Nghệ An
Ngày đăng : 26/06/2014
Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
Quy trình đăng ký, kê khai và ký kết hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng
Thống kê Lượng truy cập
Đang online 15
Hôm nay 160
Số lượng truy cập 651750

VIDEO