Văn bản Văn bản trung ương
Tìm văn bản:
Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu Tải về
Luật số: 16/2017/QH14 15/11/2017 Quốc hội Luật lâm nghiệp          
TT 23/2017/TT-BNNPTNT 15/11/2017 Bộ NN&PTNT Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác          
TT 22/2017/TT-BNNPTNT 15/11/2017 Bộ NN&PTNT Hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng          
NĐ 41/2017/NĐ-CP 05/04/2017 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản, lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản (Nghị định này thay thế Nghị định số 40/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 157/2013/NĐ-CP          
CV 11/ĐTĐL-GP 04/01/2017 Cục điều tiết điện lực Thực hiện Nghị định 147/2016/NĐ-CP          
CV 1915/TCLN-KHTC 21/11/2016 Tổng cục lâm nghiệp Triển khai Nghị định 147/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ          
CV 1915/TCLN-KHTC 21/11/2016 Tổng cục lâm nghiệp Triển khai Nghị định 147/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ          
NĐ 147/2016/NĐ-CP 02/11/2016 Chính phủ Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về Chính sách chi trả DVMTR          
NĐ 119/2016/NĐ-CP 23/08/2016 Chính phủ Một số Chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu          
NĐ 75/2015/NĐ-CP 09/09/2015 CHÍNH PHỦ Về cơ chế chính sách bảo vệ và phát triển rừng, găn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020          
CV 132/VNFF-BÐH 15/04/2016 Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam Phối hợp đôn đốc thu nộp tiền DVMTR nợ đọng          
CV 120/VNFF-BÐH 29/03/2016 Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam Tăng cường kiểm tra, giám sát chi trả dịch vụ môi trường rừng          
CV 111/VNFF-BÐH 22/03/2016 Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam Cử cán bộ đầu mối, cập nhật dữ liệu chi trả dịch vụ môi trường rừng          
CV 106/VNFF-BÐH 15/03/2016 Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam Rà soát, báo cáo tình hình vi phạm quy định về chi trả DVMTR          
Thống kê Lượng truy cập
Đang online 29
Hôm nay 101
Số lượng truy cập 229659

VIDEO