Văn bản Văn bản trung ương QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tìm văn bản:
Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu Tải về
Số: 13/2019/TT-BNNPTNT 25/10/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT Thông tư quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác          
Số: 35/2019/NĐ-CP 25/04/2019 Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp          
Số: 156/2018/NĐ-CP 16/11/2018 Chính phủ Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp          
TT 04/2018/TT-BTC 17/01/2018 Bộ Tài Chính Hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền DVMTR          
Số 21/2017/TT-BNNPTNT 15/11/2017 Bộ NN&PTNT Hướng dẫn thực hiện quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020          
Luật số: 16/2017/QH14 15/11/2017 Quốc hội Luật lâm nghiệp          
TT 23/2017/TT-BNNPTNT 15/11/2017 Bộ NN&PTNT Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác          
TT 22/2017/TT-BNNPTNT 15/11/2017 Bộ NN&PTNT Hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng          
NĐ 41/2017/NĐ-CP 05/04/2017 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản, lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản (Nghị định này thay thế Nghị định số 40/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 157/2013/NĐ-CP          
NĐ 147/2016/NĐ-CP 02/11/2016 Chính phủ Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về Chính sách chi trả DVMTR          
NĐ 119/2016/NĐ-CP 23/08/2016 Chính phủ Một số Chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu          
NĐ 75/2015/NĐ-CP 09/09/2015 CHÍNH PHỦ Về cơ chế chính sách bảo vệ và phát triển rừng, găn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020          
NĐ 40/2015/NĐ-CP 27/04/2015 CHÍNH PHỦ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản          
TTLT 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC 16/11/2012 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng          
Thống kê Lượng truy cập
Đang online 7
Hôm nay 209
Số lượng truy cập 714334

VIDEO