Thư viện ảnh
abc
Trao quà khuyến học 2020
abc
Múa lân
abc
Mâm cỗ
abc
Văn nghệ chào mừng
abc
CBVC Quỹ tết Mậu Tuất 2018
abc
CBVC Quỹ tết Mậu Tuất 2018
abc
Hội nghị Sơ kết 5 năm!
abc
Hội nghị Sơ kết 5 năm!
abc
Hội nghị Sơ kết 5 năm!
abc
Hội nghị Sơ kết 5 năm!
abc
Hội nghị Sơ kết 5 năm!
abc
Hội nghị Sơ kết 5 năm!
abc
Hội nghị Sơ kết 5 năm!
abc
Văn nghệ chào mừng HN sơ kết 5 năm!
abc
Văn nghệ chào mừng HN sơ kết 5 năm!
abc
Văn nghệ chào mừng HN sơ kết 5 năm!
abc
Văn nghệ chào mừng HN sơ kết 5 năm!
abc
Văn nghệ chào mừng HN sơ kết 5 năm!
abc
Văn nghệ chào mừng HN sơ kết 5 năm!
abc
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
abc
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
abc
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
abc
Hội nghị tuyên truyền kết hợp chi trả tiền DVMTR tại huyện Tương Dương
abc
Hội nghị tuyên truyền kết hợp chi trả tiền DVMTR tại huyện Tương Dương
abc
Hội nghị tuyên truyền kết hợp chi trả tiền DVMTR tại huyện Tương Dương
abc
Hội nghị tuyên truyền kết hợp chi trả tiền DVMTR tại huyện Tương Dương
abc
Chi trả tiền DVMTR tại Quế Phong
abc
Chi trả tiền DVMTR tại Quế Phong
abc
Chi trả tiền DVMTR tại Quế Phong
abc
Hội nghị CBVC năm 2016
abc
Hội nghị CBVC năm 2016
abc
Hội nghị CBVC năm 2016
abc
Hội nghị CBVC năm 2016
abc
Hội nghị CBVC năm 2016
abc
Đêm hội Trăng rằm
abc
Đêm hội Trăng rằm
abc
Đêm hội Trăng rằm
abc
Đêm hội Trăng rằm
abc
Lao động vệ sinh tại cơ quan
abc
Lao động vệ sinh tại cơ quan
abc
Lao động vệ sinh tại cơ quan
abc
Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2012-2015
abc
Đại hội công nhân viên chức năm 2014
abc
Hội nghị viên chức năm 2013
abc
Tập huấn tuyên truyền
abc
ký kết hợp đồng ủy thác
abc
Đại hội chi bộ Quỹ năm 2012
abc
học tập kinh nghiệm

Thống kê Lượng truy cập
Đang online 4
Hôm nay 252
Số lượng truy cập 714377

VIDEO