Giới thiệu
Danh mục các hợp đồng ủy thác dịch vụ môi trường rừng được ký kết giữa Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An với các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng từ năm 2012 đến nay
Ngày đăng tin: 26/06/2014
Sau 7 năm thực thi Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, đã có 33 hợp đồng ủy thác được kí kết giữa đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An từ năm 2012 đến năm 2018. Trong đó 18 hợp đồng với các nhà máy thủy điện, 05 hợp đồng với các nhà máy nước sạch và 10 hợp đồng thí điểm các cơ sở sản xuất Công nghiệp.
Tiếp tục các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiệu quả chi trả dịch vụ môi trường rừng. Từ ngày 09-11/7/2019, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tại địa bàn các xã Châu Khê, Lạng Khê, Bình Chuẩn và Đôn Phục, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.
Đầu tháng 7 năm 2019, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện thí điểm chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) qua tài khoản hoặc giao dịch thanh toán điện tử, đồng thời triển khai nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Ngày 05/7/2019 tại thành phố Vinh, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Từ ngày 19-21/6/2019, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật về chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) cho người dân vùng chi trả DVMTR và các đại diện có liên quan trên địa bàn các xã Đồng Văn, Thông Thụ, Tri Lễ, Châu Kim, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.
Ngày 05/4/2019, chi đoàn Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tổ chức đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2021 với sự tham gia của toàn thể các đồng chí đoàn viên Chi đoàn Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng.
Ngày 26/3/2019, Trung tâm tư vấn phát triển lâm nghiệp Nghệ An phối hợp với UBND huyện Quế Phong tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện dự án Nâng cao năng lực QLBVR gắn với sinh kế văn hóa cho cộng đồng đồng bào dân tộc Thái huyện Quế Phong do Quỹ Môi trường toàn cầu UNDP- GEF SGP tài trợ.
Dự án FLOURISH tại Nghệ An cần tuyển nhóm cán bộ hỗ trợ thu thập dữ liệu cơ sở, đánh giá tài nguyên tại khu vực thực hiện các hoạt động để phục vụ cho việc triển khai các hoạt động của Dự án và đảm bảo công tác giám sát tiến độ hoạt động theo chỉ số cần đạt được theo tài liệu phê duyệt Dự án trong thời gian từ 26/3/2019 đến 29/4/ 2019.
Thống kê Lượng truy cập
Đang online 24
Hôm nay 73
Số lượng truy cập 328357

VIDEO