Văn bản Văn bản địa phương
Tìm văn bản:
Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu Tải về
số: 58/TB-NAFF 09/03/2020 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An Thông báo về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra          
HD 1049/NN.LN 13/05/2015 Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An Hướng dẫn trình tự, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp          
CV 7489/UBND-NN 22/10/2013 UBND tỉnh Cơ chế tạm ứng, thanh toán hàng năm và tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2012          
QĐ 1856/UBND-NN 09/05/2017 UBND tỉnh Ban hành Quy định thí điểm chi trả DVMTR đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An          
CV 3045/UBND-NN 05/05/2017 UBND tỉnh Triển khai Nghị định 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ          
CV 10005/UBND-NN 26/12/2016 UBND tỉnh Nghệ An Triển khai Nghị định 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016          
HD 1087/HD-SNN.KL 11/05/2016 Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An Hướng dẫn trình tự thực hiện Chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh Nghệ An          
QĐ 1648/QĐ-UBND 15/04/2016 UBND tỉnh Nghệ An Quyết định ban hành Kế hoạch sơ kết 5 năm tổ chức hoạt động Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng gắn với việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh Nghệ An          
QĐ 743/QĐ-UBND 29/02/2016 UBND tỉnh Nghệ An Quyết định phê duyệt mức thu đối với các dự án đầu tư phải chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để giải phóng mặt bằng và có yêu cầu phải trồng lại rừng nhưng không có điều kiện          
QĐ 4001/QĐ-UBND 08/09/2015 UBND tỉnh Nghệ An Quyết định về việc giao cơ quan làm đầu mối chi trả DVMTR cấp huyện (Tổ chức chi trả cấp huyện) cho chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn/bản và UBND xã          
CV 4216/UBND-NN 24/06/2015 UBND tỉnh Nghệ An Sửa đổi, bổ sung cơ chế lồng ghép các nguốn vốn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng; đơn giá giao, khoán bảo vệ rừng phục vụ chi trả DVMTR          
QĐ 4638/QĐ-UBND 16/11/2012 UBND Tỉnh Nghệ An QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An          
QĐ 4152/QĐ-UBND 24/10/2012 UBND Tỉnh Nghệ An QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An          
QĐ 52/2012/QĐ-UBND 01/08/2012 UBND Tỉnh Nghệ An QĐ ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An          
Thống kê Lượng truy cập
Đang online 8
Hôm nay 228
Số lượng truy cập 714353

VIDEO