Tin tức sự kiện Tin Nghệ An

Thông tin hoạt động của dự án Flourish tháng 9-2019

Ngày đăng tin: 30/10/2019
Thực hiện công văn số 17/BQLDA ngày 19/9/2019 của Ban quản lý dự án FLOURISH về kế hoạch tập huấn của dự án FLOURISH, Dự án đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Quế Phong, đơn vị tư vấn IDCO và UBND xã Thông Thụ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp, quản lý rừng bền vững và Phòng cháy chữa cháy rừng cho 04 cộng đồng thôn/bản thuộc xã Thông Thụ, góp phần hỗ trợ và thúc đẩy việc thực hiện Đề án giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp tại địa phương vùng dự án
        

Hình ảnh: Lớp tập huấn tại bản Huồi Đừa xã Thông Thụ
 
           Thành phần tham gia gồm: Đại diện Văn phòng RECOFTC Hà Nội; Dự án FLOURISH, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; Đại diện đơn vị tư vấn IDCO; Đại diện Hạt Kiểm lâm huyện; Đại diện Lãnh đạo UBND xã, cán bộ Lâm nghiệp xã; Trưởng bản và hơn 130 hộ dân 04 bản: Phú Lâm, Cà Na, Huồi Đừa và Na Lướm.
          Tham gia lớp tập huấn, cộng đồng thôn/bản được nâng cao năng lực về giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp như:
          - Sự cần thiết của việc giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp;
          - Hiệu quả công tác giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp;
           

 
Hình ảnh: Thực hành vẽ sơ đồ thôn bản, bản đồ, xác định thực địa, ranh giới, các hộ giáp ranh và hiện trạng giao rừng gắn với giao đất.

           - Quyền, nghĩa vụ khi được giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp.
           - Quy trình các bước giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp thực hiện theo Thông tư 20/2016/TT-BNN ngày 27/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, được chia làm 02 trường hợp:
          + Giao rừng trên đất lâm nghiệp đã giao, cấp giấy CNQSDĐ và đất lâm nghiệp đã làm thủ tục trích đo, nhưng chưa cấp giấy CNQSDĐ;
          + Giao rừng đồng thời giao đất và cấp giấy CNQSDĐ (giao lần đầu).
           - Thực hành vẽ sơ đồ thôn bản, bản đồ, xác định thực địa, ranh giới, các hộ giáp ranh và hiện trạng giao rừng gắn với giao đất.
           - Cung cấp, tự điền các thông tin, hoàn tất các thủ tục cần thiết để hoàn thiện bộ hồ sơ địa chính trình cấp giấy CNQSD đất cho hộ gia đình.
 
 
 
            Hình ảnh: Cán bộ Kiểm lâm đang hướng dẫn, hỗ trợ người dân tự kiểm tra, hoàn tất các thủ tục liên quan đến giao rừng gắn với giao đất và cấp giấy CNQSDĐ tại lớp tập huấn.
 
        Bên cạnh đó, nội dung tập huấn còn nâng cao năng lực cho cộng đồng thôn/bản về phòng cháy chữa cháy rừng, về quản lý rừng bền vững, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp thôn/bản trên cơ sở phân nhóm thảo luận.
 
 
 

Hình ảnh: Phân nhóm thảo luận về quản lý rừng bền vững cấp thôn/bản.
 
        Các vấn đề cơ bản nhất được đề cập, được làm rõ, được phân tích và sau cùng là các giải pháp thực hiện thiết thực, hiệu quả nhất được chia sẻ tích cực từ phía người dân cộng đồng thôn/bản:
- Thế nào là quản lý rừng bền vững?
- Tại sao phải quản lý rừng bền vững?
- Làm thế nào để quản lý rừng bền vững tại cấp thôn/bản?
- Giới thiệu mô hình quản lý rừng cộng đồng tham khảo, học tập kinh nghiệm.
 
 MỘT SỐ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN
 
Hình ảnh: Hướng dẫn xác định vị trí, hình dạng, ranh giới diện tích rừng và đất được giao trên phần mềm máy tính và vẽ trên giấy A0 tại lớp tập huấn.
 
 

Hình ảnh: Hướng dẫn người dân nắm bắt các bước trong giao rừng gắn với giao đất và tự hoàn tất các thủ tục liên quan trong bộ hồ sơ để trình cấp giấy CNQSDĐ tại lớp tập huấn.
 

Hình ảnh: Phân nhóm thảo luận và trình bày về quản lý rừng bền vững dựa vào cộng đồng.
 
Nguồn: Dự án Flourish 
 
Tin khác
 
Thông tin hoạt động của dự án Flourish tháng 12-2019 02/01/2020
Tập huấn hướng dẫn kỹ thuật kiểm tra, giám sát chi trả dịch vụ môi trường rừng 18/12/2019
Thông tin hoạt động của dự án Flourish tháng 11.2019 02/12/2019
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An phối hợp, đồng hành cùng chương trìn... 02/12/2019
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An 20/11/2019
Thống kê Lượng truy cập
Đang online 4
Hôm nay 85
Số lượng truy cập 390686

VIDEO