Tin tức sự kiện Tin Nghệ An

Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng họp Sơ kết đánh giá kết quả 7 tháng đầu năm và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới

Ngày đăng tin: 29/08/2019
Sáng ngày 28/8/2019, tại văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, dưới sự chủ trì của ông Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng, đã tổ cuộc họp Sơ kết đánh giá kết quả 7 tháng đầu năm và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.
          Tham dự cuộc họp có lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, các thành viên Ban kiểm soát Quỹ; Lãnh đạo và cán bộ liên quan của Cơ quan điều hành Quỹ.
  


Nguồn ảnh: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An

          Tại cuộc họp, thay mặt cơ quan Điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, ông Nguyễn Khắc Lâm – Thành viên HĐQL - Giám đốc Quỹ đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-QBVPTR ngày 07/01/2019 của Hội đồng quản lý Quỹ, nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2019 và đưa ra các đề xuất kiến nghị.

          Năm 2019 là năm triển khai thực hiện Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp. Kết quả 7 tháng đầu năm 2019, Quỹ đã chủ động mở rộng nguồn thu ký mới 04 hợp đồng ủy thác, nâng tổng số hợp đồng lên 37 hợp đồng; Công tác thu tiền DVMTR đạt 70,8% kế hoạch; Công tác chi tiền thực hiện kịp thời; Tổ chức tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về chính sách chi trả DVMTR và các nội dung mới của Luật lâm nghiệp, các Thông tư; Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, tại cơ sở; Kiểm tra kết quả trồng, chăm sóc rừng trồng thay thế;
 


Nguồn ảnh: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An

           Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như: Việc sử dụng nguồn kinh phí dự phòng còn lúng túng; Việc áp dụng hệ số K; Việc chi trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng; Triển khai mở rộng nguồn thu từ các cơ sở sản xuất công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, kinh doanh dịch vụ du lịch còn gặp nhiều khó khăn...

            Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Hội nghị đã tập trung bàn bạc, thảo luận đưa ra các giải pháp, định hướng xử lý các kiến nghị, đề xuất mà CQĐH đưa ra.
 
 
Nguồn ảnh: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An
 


Nguồn ảnh: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An
 
            Kết thúc cuộc họp, ông Đinh Viết Hồng - Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch HĐQL Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng kết luận, đánh giá cao các hoạt động của Quỹ trong thời gian qua; Đồng thời, thông qua HĐQL Quỹ thống nhất nội dung và giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với CQĐH Quỹ sớm hoàn thành Nghị quyết để ban hành thực hiện. Giao các thành viên HĐQL, Ban Kiểm soát, CQĐH Quỹ và các Sở, Ngành, các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả./.
Nguồn: NAFF
Tin khác
 
Thông tin hoạt động của dự án Flourish tháng 12-2019 02/01/2020
Tập huấn hướng dẫn kỹ thuật kiểm tra, giám sát chi trả dịch vụ môi trường rừng 18/12/2019
Thông tin hoạt động của dự án Flourish tháng 11.2019 02/12/2019
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An phối hợp, đồng hành cùng chương trìn... 02/12/2019
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An 20/11/2019
Thống kê Lượng truy cập
Đang online 2
Hôm nay 128
Số lượng truy cập 399422

VIDEO