Lĩnh vực hoạt động Huy động vốn

Danh mục các hợp đồng ủy thác dịch vụ môi trường rừng được ký kết giữa Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An với các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng từ năm 2012 đến nay

Ngày đăng tin: 06/04/2018
Sau hơn 6 năm thực thi Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, đã có 17 hợp đồng ủy thác được kí kết giữa đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An từ năm 2012 đến năm 2017. Trong đó 12 hợp đồng với các nhà máy thủy điện và 05 hợp đồng với các nhà máy nước sạch.
Thống kê Lượng truy cập
Đang online 12
Hôm nay 80
Số lượng truy cập 241662

VIDEO