Tin tức sự kiện Tin Nghệ An

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An - Đổi mới, đa dạng các hình thức trong công tác truyền thông, nâng cao hiệu quả Chính sách chi trả DVMTR

Ngày đăng tin: 19/09/2019
Chi trả dịch vụ môi trường rừng là Chính sách được khẳng định là hướng đi đúng đắn, đi vào cuộc sống, tác động tích cực đến những người làm nghề rừng, người dân sống trong và ven rừng. Rừng được bảo vệ tốt hơn, tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy giảm dần qua các năm. Đồng thời, Chính sách đã từng bước góp phần ổn định đời sống, cải thiện sinh kế cho người dân tham gia bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái.
            
 
Đoàn giám sát kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Quế Phong

            Để mang lại những ý nghĩa hết sức to lớn đó, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An luôn xác định mục tiêu, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao đặc biệt là công tác truyền thông về Chính sách chi trả DVMTR. Những năm qua, Quỹ BVPTR tỉnh Nghệ An đã thực hiện nhiều cách làm, luôn đổi mới sáng tạo trong công tác tuyên truyền cả về nội dung lẫn hình thức.

             Hàng năm, Cán bộ Quỹ BVPTR đến tận các xã, thôn, bản, nơi có diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng để tổ chức các lớp Tập huấn tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về chính sách chi trả DVMTR, các nội dung mới của Luật, Nghị định và các văn bản mới. Qua đó, các người dân được thảo luận, bàn bạc về những nội dung được phổ biến, như cách quản lý, bảo vệ rừng hiệu quả; sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng sao cho hợp lý. “Người dân sống trong rừng và ven rừng, tham gia bảo về rừng được nhận tiền dịch vụ môi trường rừng từ Quỹ BVPTR tỉnh Nghệ An. Có thu nhập, gắn trách nhiệm nên người dân phấn khởi tham gia bảo vệ rừng. Có thêm vốn, người dân tăng gia sản xuất, tăng thu nhập, phát triển sinh kế, đời sống ngày càng được cải thiện, ổn định”. Từ đầu năm đến nay, Quỹ BVPTR tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Tổ chức chi trả cấp huyện (Hạt kiểm lâm) thực hiện hàng trăm cuộc tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR tại các (thôn) bản, tổ chức 12 lớp tập huấn tại các xã có cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Nội dung tập huấn phổ biến một số nội dung quản lý và sử dụng tiền DVMTR theo Luật Lâm nghiệp và Nghị định 156/2018/NĐ-CP; Triển khai công tác chi trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng hoặc các giao dịch thanh toán điện tử khác và việc quản lý sử dụng tiền DVMTR tại cộng đồng, nhóm hộ.
 


Hội nghị tập huấn tuyên truyền tại Quế Phong, Con Cuông
 
            Ngoài ra, Quỹ còn có nhiều hình thức tuyên truyền khác như: Thiết kế các ấn phẩm, vật phẩm truyền thông ( Sổ tay, mũ, áo, ba lô…); Tuyên truyền thông qua hình thức phát tờ rơi, dán áp phích nơi sinh hoạt cộng đồng, kẹp file … ; Tổ chức tuyên truyền lưu động; Phối hợp với cơ quan báo, đài đăng tải nội dung tuyên truyền về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng rừng, chính sách chi trả DVMTR (Báo Nghệ An, Báo Lao động, Báo nông nghiệp,…); Phối hợp với UBND huyện Quế Phong tổ chức cuộc thi “tìm hiểu về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng” giữa các xã có cung ứng DVMTR bằng hình thức sân khấu hóa; Cùng với dự án FLOURISH phối hợp với Phòng giáo dục huyện Quỳ Châu tổ chức cuộc thi “ Tìm hiểu về tài nguyên rừng” cho các em học sinh THCS dưới hình thức (Rung chuông vàng); Thường xuyên đăng bài, đưa tin về các hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng trên Website của Quỹ.
 
 
Hội thi Tìm hiểu Chính sách chi trả DVMTR tại huyện Quế Phong

             Từ sự đa dạng về nội dung và hình thức tuyên truyền trên, Quỹ BVPTR Nghệ An luôn vận dụng sáng tạo, trực quan, sinh động phù hợp với thực tiễn nhằm phát huy vai trò của công tác truyền thông, giúp người dân ngày càng hiểu rõ hơn về Chính sách chi trả DVMTR góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng.

            Tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong những năm qua, khắc phục những khó khăn tồn tại, luôn đổi mới sáng tạo phù hợp với thực tiễn từng địa phương, từng đối tượng;  trong thời gian tới Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tiếp tục phát huy và nâng cao hiểu quả công tác truyền thông trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Thanh Hoa - Cán bộ truyền thông Quỹ BVPTR
Tin khác
 
Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng họp Sơ kết đánh giá kết quả 6 thá... 24/06/2020
Thông tin hoạt động của dự án Flourish tháng 6.2020 22/06/2020
Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2020 01/06/2020
Tổ chức hướng dẫn quản lý, sử dụng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng. 15/05/2020
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An thực hiện Chỉ thị 16.CT-TTg ngày 31.3... 09/04/2020
Thống kê Lượng truy cập
Đang online 7
Hôm nay 131
Số lượng truy cập 443919

VIDEO