Tin tức sự kiện Tin Nghệ An

Họp trực tuyến đánh giá hiện trạng việc thực hiện hoạt động giám sát đánh giá và xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh Nghệ An

Ngày đăng tin: 01/10/2021
Ngày 27/9/2021, Ban quản lý dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC)” phối hợp Ban quản lý các dự án lâm nghiệp tổ chức cuộc họp trực tuyến nhằm đánh giá hiện trạng việc thực hiện hoạt động giám sát đánh giá và xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh Nghệ An.
          Thành phần tham gia cuộc họp gồm: Đại diện Ban quản dự án Trung ương; Đại diện cán bộ nhà thầu dự án; Đại diện Ban quản lý dự án tỉnh; Đại diện lãnh đạo và cán bộ liên quan Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng rừng tỉnh; Đại diện lãnh đạo và cán bộ liên quan Chi cục Kiểm lâm.
 
 
 
          Tại cuộc họp, Lãnh đạo và cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An đã trao đổi về hoạt động Giám sát đánh giá và xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh.
 
          Cụ thể, Quỹ đã chủ động thực hiện công tác xây dựng Kế hoạch giám sát, đánh giá, thường xuyên cập nhật tình hình thực hiện chi trả tiền DVMTR thông qua chế độ báo cáo định kỳ, công tác kiểm tra thực tế hiện trường và kết hợp cập nhật dữ liệu vào hệ thống khung giám sát đánh giá mà Quỹ tỉnh đã xây dựng.
- Thường xuyên đôn đốc các chủ rừng là tổ chức, Tổ chức chi trả cấp huyện thực hiện tốt các nội dung liên quan đến chính sách chi trả DVMTR như: Công tác tuyên truyền, chi trả tiền DVMTR đúng, đủ, kịp thời đến các đối tượng được thụ hưởng; tăng cường công tác tuần tra BVR, PCCCR; hướng dẫn chủ rừng sử dụng tiền DVMTR đúng mục đích, có hiệu quả.
- Thực hiện nghiêm tác công tác xác định số lượng, chất lượng rừng cung ứng DVMTR.
- Năm 2020, Quỹ đã tổ chức 16 đợt kiểm tra, giám sát, hỗ trợ công tác trồng rừng thay thế, công tác bảo vệ rừng, chi trả tiền DVMTR tại một số Dự án, chủ rừng là tổ chức, Tổ chức chi trả cấp huyện trên địa bàn các huyện.
- Kiểm tra kết quả trồng, chăm sóc rừng trồng thay thế của các dự án được hỗ trợ, đầu tư từ nguồn kinh phí chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.
- Qua kiểm tra thực địa và nắm bắt thông tin nhiều chiều, Quỹ đã phát hiện, báo cáo và loại bỏ một số khối lượng thực hiện chưa đảm bảo như: khai thác trái phép tại xã Mai Sơn, huyện Tương Dương; sai trạng thái rừng so với nghiệm thu cơ sở tại huyện Tương Dương, Con Cuông, cần điều chỉnh bản đồ chi trả do điều chỉnh địa giới hành chính tại xã Thạch Giám, huyện Tương Dương; xã Quế Sơn, Mường Nọc, huyện Quế Phong.
- Tiếp tục duy trì và vận hành hệ thống giám sát đánh giá DVMTR.
Bên cạnh đó, Ban Điều hành Quỹ cũng phối hợp với Ban Kiểm soát Quỹ thực hiện việc kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các chủ rừng là tổ chức, tổ chức chi trả cấp huyện (Hạt Kiểm lâm huyện) đối với thực hiện chính sách chi trả DVMTR.
 
 
 
          Quỹ đã và đang thực hiện việc triển khai xây dựng bản đồ chi trả DVMTR theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018. Tuy nhiên do khối lượng diện tích lớn và nguồn kinh phí quản lý của Quỹ tỉnh hạn chế nên chưa thể bố trí để thực hiện đồng bộ cùng lúc trên địa bàn toàn tỉnh trong một năm. Do đó, Quỹ bố trí kinh phí thực hiện theo tiến độ hàng năm được UBND tỉnh phê duyệt.
          Đến nay Quỹ tỉnh đã hoàn thiện việc xây dựng bản đồ chi trả DVMTR cho các chủ rừng nhóm I (HGĐ, cộng đồng thôn/bản, UBND xã). Hiện tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đang phối hợp với các bên liên quan để xây dựng bản đồ chi trả DVMTR đối với phần diện tích còn lại của các chủ rừng nhóm II (chủ rừng là tổ chức), dự kiến sẽ hoàn thiện trong năm 2021.
Tại cuộc họp Ban quản lý dự án cũng xác định các nhu cầu hỗ trợ Quỹ tỉnh liên quan đến chi trả DVMTR nhằm xây dựng phương án, kế hoạch hoạt động trong thời gian tới./.
 
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An.
Tin khác
 
Đại hội Chi đoàn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 26/04/2022
Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng họp Tổng kết năm 2021 và bàn các ... 28/01/2022
Tập huấn về kỹ thuật Khoanh nuôi, trồng bổ sung và khai thác hợp lý, bền vững rừ... 26/01/2022
Hội nghị Cán bộ viên chức năm 2022 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An 30/12/2021
Tập huấn: Quản lý, sử dụng, trích xuất dữ liệu báo cáo, bảo trì và bàn giao hệ t... 23/12/2021
Thống kê Lượng truy cập
Đang online 1
Hôm nay 30
Số lượng truy cập 603249

VIDEO