Tin tức sự kiện Tin Nghệ An

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Ngày đăng tin: 19/07/2018
Thực hiện chương trình công tác, ngày 16/7/2018 Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới và một số nội dung liên quan.
            Tham dự Hội nghị có ông Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ; các thành viên Hội đồng quản lý và Ban kiểm soát Quỹ; đại diện Phòng Kế hoạch tài chính Sở NN&PTNT; đại diện Chi cục Kiểm lâm; đại diện các chủ rừng là tổ chức có cung ứng DVMTR thuộc các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong; Các tổ chức chi trả cấp huyện thuộc các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong; Các dự án trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh và Cơ quan điều hành Nghiệp vụ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng.
 


Nguồn ảnh: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An

           Năm 2018 là năm triển khai thực hiện nhiều văn bản mới quan trọng liên quan đến Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), trồng rừng thay thế như: Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn chính sách chi trả DVMTR; Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về trồng rừng thay thế; Thông tư số 04/2018/TT-BTC ngày 17/01/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền DVMTR; đồng thời chuẩn bị thi hành Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14.
Trong 6 tháng đầu năm 2018, Quỹ đã  ký mới 02 hợp đồng uỷ thác với nhà máy thủy điện Ca Nan 2 và nhà máy thuỷ điện Nhạn Hạc, nâng tổng số hợp đồng ủy thác Quỹ đã ký lên đến 29 hợp đồng; hiện nay Quỹ đang nắm bắt thời gian phát điện đối với các Nhà máy Thuỷ điện đang xây dựng như: Xoỏng Con, Khe Thơi, Đồng Văn…và tiếp tục rà soát, nghiên cứu để triển khai mở rộng nguồn thu từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái…

          Kết quả huy động các nguồn thu từ đầu năm đến hết ngày 30/6/2018 đạt 45,5% kế hoạch và kết quả giải ngân đạt 43,8% kế hoạch. Dự kiến năm 2018 diện tích rừng cung ứng DVMTR đưa vào chi trả tăng lên, đạt khoảng 350 ngàn ha.
 Công tác trồng rừng thay thế được đôn đốc triển khai cơ bản kịp thời theo vụ và theo kế hoạch của UBND tỉnh quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 về phân bổ kinh phí trồng rừng thay thế.
 


Nguồn ảnh: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An
 
          Công tác truyền thông năm 2018 được triển khai bằng nhiều hình thức để nhằm phổ biến nội dung những văn bản mới quan trọng liên quan đến Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và trồng rừng thay thế. Nhiều hoạt động tuyên truyền đã được thực hiện 6 tháng qua như: Tổ chức Hội nghị tại các huyện Quế Phong, Tương Dương phổ biến về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, đặc biệt là các nội dung mới của Văn bản Bộ ngành, Trung ương bổ sung, sửa đổi; Tổ chức Hội thi tìm hiểu Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện Kỳ Sơn; Đăng tải, tuyên truyền Chính sách và các nội dung liên quan đến hoạt động Quỹ lên Website; Phối hợp Báo Lao động Nghệ An tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến chính sách chi trả DVMTR; Thiết kế một số ấn phẩm tuyên truyền công tác bảo vệ rừng và chính sách chi trả DVMTR.
 


Nguồn ảnh: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ AnNguồn ảnh: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An

         Các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết đã thảo luận có trách nhiệm, sôi nổi, nhiệt tình thể hiện sự quan tâm và đồng hành với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng trong thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Qua thảo luận các đại biểu cũng đưa ra các câu hỏi, những kiến nghị, đề xuất, bổ sung để nắm rõ hơn các nội dung thực hiện trong thời gian tới. Các câu hỏi đã được thảo luận và được Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Nghệ An giải đáp theo đúng các quy định hiện hành và đặc thù thực hiện Chính sách tại tỉnh Nghệ An.
 
          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ nhấn mạnh: Năm 2018 là năm triển khai thực hiện nhiều văn bản mới quan trọng liên quan đến Chính sách chi trả DVMTR, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng. Mặc dù, quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, tuy nhiên với trách nhiệm và quyết tâm cao của toàn thể cán bộ viên chức Quỹ BVPTR; các chủ rừng, các tổ chức chi trả cấp huyện; các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác trồng rừng thay thế nên đã đạt những kết quả khả quan. Công tác huy động nguồn thu 6 tháng đầu năm hoàn thành kế hoạch đề ra và thực hiện tốt công tác giải ngân. Tuy vậy, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số cơ sở sử dụng DVMTR chưa hoàn hoàn thành viêc ký kết hợp đồng uỷ thác, công tác tham mưu điều chỉnh một số văn bản còn chậm.

         Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Đinh Viết Hồng  đề nghị Quỹ BVPTR, quý vị đại biểu tập trung một số nhiệm vụ:Thực hiện hoàn thành các nội dung còn lại Kế hoạch năm 2018;Thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Quỹ Trung ương, UBND tỉnh,  Hội đồng quản lý Quỹ; Quỹ BVPTR tích cực rà soát mở rộng nguồn thu, tăng cường hợp tác quốc tế để tranh thủ các nguồn tài trợ, viện trợ; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để Chính sách chi trả DVMTR, trồng rừng thay thế đảm bảo tính minh bạch;Đề phòng rủi ro trong chi trả tiền DVMTR bằng tiền mặt; Chuẩn bị tốt và chủ động việc xây dựng kế hoạch năm 2019 và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp để thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, công tác trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh.
Nguồn: Ban điều hành NAFF
Tin khác
 
Đoàn chuyên gia tư vấn Ban quản lý Trung ương Dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng th... 04/10/2019
Thông tin hoạt động của dự án Flourish tháng 9/2019 03/10/2019
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An: Mở rộng hợp tác, đa dạng hóa công tá... 03/10/2019
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An đồng hành cùng chương trình “Nâng bư... 30/09/2019
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An - Đổi mới, đa dạng các hình thức tron... 19/09/2019
Thống kê Lượng truy cập
Đang online 18
Hôm nay 284
Số lượng truy cập 356076

VIDEO