Tin tức sự kiện Tin Nghệ An

Hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới

Ngày đăng tin: 31/08/2017
Ngày 25/8/2017, tại thành phố Vinh, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Nghệ An tổ chức Hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.
            Tham dự Hội nghị có Đại diện: Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm và Cơ quan điều hành Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh; Các chủ rừng là tổ chức có cung ứng DVMTR, các Hạt Kiểm lâm (Tổ chức chi trả cấp huyện) thuộc các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Hợp, Quỳ Châu và Quế Phong; Các Dự án Trồng rừng thay thế; Ban quản lý Rừng phòng hộ các huyện: Anh Sơn, Nghi Lộc, Tân Kỳ, Yên Thành, Ban quản lý Rừng đặc dụng Nam Đàn và các hộ nhận khoán bảo vệ rừng tiêu biểu thuộc các chủ rừng là tổ chức có cung ứng DVMTR trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 


Nguồn ảnh: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An
 
 
Nguồn ảnh: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An
 
            Năm 2017 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị định 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ  về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR). Đến nay, Quỹ đã ký phụ lục, ký lại hợp đồng uỷ thác với 9 cơ sở sản xuất thuỷ điện và 4 cơ sở sản xuất nước sạch, đồng thời, thực hiện ký mới hợp đồng ủy thác với các nhà máy thủy điện vừa đi vào hoạt động như: Thủy điện Châu Thắng (Công ty CP Prime Quế Phong); Thủy điện Bản Ang (Công ty CP TĐ Nậm Mô, Nậm Nơn) với mức chi trả theo Nghị định 147/2016/NĐ-CP.

            Quỹ thường xuyên bám sát kế hoạch, nghiêm túc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, HĐQL Quỹ, Sở Nông nghiệp và PTNT để tích cực mở rộng nguồn thu, thường xuyên đôn đốc các đơn vị đã ký hợp đồng uỷ thác kê khai và nộp tiền DVMTR về Quỹ nên nguồn thu luôn được đảm bảo theo kế hoạch. Đặc biệt là công tác mở rộng nguồn thu từ các cở sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 về việc thí điểm chi trả DVMTR đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
            
            
Đến nay, Quỹ đã làm việc và thống nhất ký hợp đồng uỷ thác với 5/12 cơ sở SXCN, các đơn vị còn lại đang đàm phán để đi đến thống ký hợp đồng ủy thác và triển khai thực hiện. Đối với công tác giải ngân thì Quỹ đã chủ động tăng cường nắm bắt cơ sở, tập trung tham mưu cho các cấp, ngành chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc từ đó nâng cao được số lượng, chất lượng giải ngân và đã đáp ứng kịp thời.

          Từ năm 2013 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 31 lượt Dự án thực hiện công tác trồng, chăm sóc rừng trồng thay thế với diện tích rừng trồng thay thế đạt 4.174,07 ha (riêng năm 2017 đã trồng 266 ha) ,Tổng số tiền đã chi trồng rừng thay thế là 24.100.101.278 đồng. Thời gian tới Quỹ tiếp tục chi 12.006 triệu đồng theo tiến độ trồng và chăm sóc rừng trồng cho các dự án đã được UBND tỉnh phân bổ kế hoạch và được Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt sơ TKKT - dự toán.

           Ngày 17/7/2017 vừa qua, cơn bão số 2 đã trực tiếp ảnh hưởng và gây nhiều thiệt hại về tài sản của Nhà nước và nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong đó, có ảnh hưởng đến các diện tích rừng trồng được hỗ trợ, đầu tư bằng nguồn vốn từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng. Sau khi cơn bão đi qua, Quỹ BVPTR đã có Công văn số 155/NAFF  ngày 20/7/2017 đề nghị các đơn vị, dự án liên quan thống kê, báo cáo cụ thể ảnh hưởng của Bão số 2 đối với các diện tích rừng trồng thay thế. Qua thống kê của các đơn vị, dự án gửi về Quỹ, tổng diện tích rừng trồng bị ảnh hưởng, thiệt hại là 351,1 ha. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã tổng hợp số liệu ảnh hưởng, thiệt hại để báo cáo cấp trên, cấp có thẩm quyền xem xét chỉ đạo.

           Được sự quan tâm của Quỹ TW, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT và các cấp, ngành, cơ quan liên quan, Quỹ đã làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau như: Phối hợp các cơ quan báo, đài đăng tải nội dung tuyên truyền về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, chính sách chi trả DVMTR; Thường xuyên đăng bài, đưa tin về các hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng trên Website: quybaovevaphattrienrungna.org; Phối hợp với Dự án rừng và đồng bằng (VFD) thiết kế và cung cấp một số ấn phẩm tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ rừng và chính sách chi trả DVMTR, tổ chức hội thi “Tìm hiểu chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng” trên địa bàn huyện Tương Dương ngày 19/6/2017, Thông qua cuộc thi cũng đã giúp bà con hiểu được chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng sẽ là bước đột phá trong việc giải quyết nhiều vấn đề, trong đó trọng tâm là 3 vấn đề cơ bản về môi trường, kinh tế xã hội, góp phần giảm thiểu mất rừng, suy thoái rừng và nâng cao chất lượng rừng, làm tăng khả năng phòng hộ của rừng, đảm bảo cân bằng sinh thái, giảm thiểu biến đổi khí hậu, hạn chế hạn hán lũ lụt. Nhân dịp đầu năm học mới 2017-2018 Quỹ sẽ tổ chức trao một số ba lô học sinh có in hình lo gô Quỹ cùng nội dung tuyền truyền  về chính sách chi trả DVMTR đến các đối tượng là học sinh thuộc các trường THCS và Tiểu học trên điạ bàn một số xã nằm trong lưu vực thuỷ điện có cung ứng DVMTR trên địa bàn 3 huyện Tương Dương, Kỳ Sơn và Quế Phong.

            Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng luôn chủ động tổ chức các đoàn, tổ công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt, cập nhật thường xuyên tình hình thực hiện chi trả tiền DVMTR, công tác bảo vệ rừng tại các chủ rừng là tổ chức, Tổ chức chi trả cấp huyện. Nắm bắt tình hình triển khai thực hiện chính sách, công tác bảo vệ rừng từ chính quyền địa phương huyện, xã, Ban cán sự thôn/bản và người dân địa phương;

         Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới thì Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Nghệ An sẽ tiếp tục thực hiện tốt chính sách chi trả DVMTR theo kế hoạch năm 2017 đã được UBND tỉnh phê duyệt; Đồng thời, dự báo khả năng huy động nguồn và các nhiệm vụ cần triển khai thực hiện để để xây dựng kế hoạch năm 2018. Đôn đốc các chủ rừng là tổ chức, tổ chức chi trả cấp huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ thiết kế, lập hồ sơ TKKT BVR giai đoạn năm 2017 - 2020 trình Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt để chi trả tiền DVMTR; Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền về Chính sách chi trả DVMTR; Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất về công tác bảo vệ rừng, chi trả tiền DVMTR của các chủ rừng trên địa bàn và thực hiện các hoạt động phát sinh theo chỉ đạo của Quỹ Trung ương, UBND tỉnh, Hội đồng quản lý Quỹ, Sở Nông nghiệp và PTNT.
 


Nguồn ảnh: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An
 
          Các đại biểu tham gia Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, nhiệt tình với tinh thần và trách nhiệm cao. Các lượt câu hỏi, đề xuất, kiến nghị và ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung vào các nội dung như: Những lưu vực có đơn giá thấp thì đề nghị cho thanh toán 1 lần, vì chi phí đi chi trả lớn quá; Diện tích rừng các hộ dân đã bán có chi trả không? Điều chỉnh hồ sơ có cần trình duyệt không? Diện tích rừng mới lập hồ sơ đã bị phát rẫy thì có phải điều chỉnh hồ sơ không?......Trên cơ sở các ý kiến, đặc biệt là các câu hỏi đặt ra đã được ban tổ chức Hội nghị giải đáp đầy đủ, được mọi người tán thành và thống nhất cao.

           Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An kính đề nghị UBND tỉnh, các sở ngành tiếp tục quan tâm, chỉ đạo; Đề nghị các chủ rừng là tổ chức, Tổ chức chi trả cấp huyện, các dự án, đơn vị liên quan tiếp tục đồng hành cùng Quỹ BVPTR cấp tỉnh thực hiện tốt Chính sách chi trả DVMTR, công tác trồng rừng thay thế./.
 
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An
Tin khác
 
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm... 03/01/2019
Hội thảo khởi động Dự án Phục hồi cảnh quan rừng sản xuất theo cơ chế REDD+ và h... 20/12/2018
Ký kết hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng 23/10/2018
Đoàn công tác Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An đến học tập, trao đổi k... 10/10/2018
Hoạt động truyền thông của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An 07/09/2018
Thống kê Lượng truy cập
Đang online 16
Hôm nay 374
Số lượng truy cập 294160

VIDEO